Home

Welkom bij de Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten Leiden!


De Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten (VCMS) is opgericht om het chirurgisch georiënteerd onderwijs in het geneeskundecurriculum aan te vullen en waar nodig te verbeteren, om chirurgisch (interfacultair) onderzoek aan te moedigen en om andere initiatieven aan te moedigen die de snijdende specialismen, in de breedste zin van het woord, kunnen verbeteren.
De VCMS is gericht op extracurriculair onderwijs voor en door studenten met een chirurgische interesse of nieuwsgierigheid naar het chirurgisch specialisme binnen de opleiding geneeskunde. Het doel is om deze studenten een platform te bieden waarin ze, samen met medestudenten en inspirerende specialisten, deze interesse verder kunnen uitdiepen, uitbreiden en vorm kunnen geven. Dit is gedaan naar voorbeeld van de Surgical Societies, die in de Verenigde Staten en Groot-Brittanië al langere tijd bestaan. VCMS heeft een informerende rol voor de studenten. Bij de verschillende activiteiten wordt behandeld wat het chirurgische vak precies inhoudt, wat er gebeurt tijdens een operatie, hoe de operatie precies wordt uitgevoerd, wat er plaatsvindt voor en na de operatie, en met wie er nauw samen wordt gewerkt.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over de vereniging? Neem dan contact op met het bestuur van VCMS Leiden, via: leiden@vcmsarchief.nl.