F. A. Q.

 

Welke meerwaarde biedt VCMS?

De primaire doelstelling van de VCMS is het bieden van extra onderwijs in de chirurgische en aanverwante specialismen aan geneeskundestudenten. Mocht je hierin geïnteresseerd zijn, , of je een chirurgisch vak ambieert of niet, zal VCMS proberen om in die interesse te voorzien met kleinschalig onderwijs. Daarnaast brengen wij student en specialist dichter bij elkaar en stimuleren wij onderzoek.

 

Wat zal ik leren?

Onze activiteiten bestaan o.a. uit masterclasses en workshops. Tijdens de activiteiten bij VCMS Maastricht zal je kennismaken met de verschillende (aanverwante) specialismen van de chirurgie. Je zal in aanraking komen met chirurgische anatomie en beeldvorming, kennis opdoen van o.a. de ziektebeelden en operaties binnen de chirurgie en oefenen met chirurgische vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk het “just in time”-principe, waarbij het onderwijs aansluit op wat jij in je opleidingsfase zou moeten kunnen, en willen we je daarbij ook inspireren met hier en daar een diepgaand uitstapje.

 

Waarom is er een selectieprocedure?

Wij vinden het belangrijk om kleinschalig onderwijs aan te kunnen bieden waarmee leden een leercurve op kunnen bouwen. Dit is alleen mogelijk bij een vast aantal leden die zich actief inzetten. Het is niet mogelijk om kleinschalige workshops te organiseren wanneer er een variërend of te groot aantal leden is. Gezien wij van de leden vragen om bij elke activiteit aanwezig te zijn, vragen wij best wat inzet en hopen we met de sollicitatie ook te voorkomen dat studenten zich opgeven zonder na te denken over hun schema het komende jaar. Tevens drukken wij daarom leden op het hart om na te denken of VCMS het volgende jaar ook nog in hun weekschema past.

 

Kunnen externen ook naar de onderwijsactiviteiten?

Ja dat kan, echter alleen naar de activiteiten die opengesteld zijn. Houd voor deze activiteiten de website en social media kanalen in de gaten!

 

Kan ik solliciteren?

Je kan solliciteren voor VCMS Maastricht als je in het academisch jaar 2020-2021 het 1e jaar van geneeskunde doorlopen hebt en ingeschreven staat aan de medische faculteit. Twijfel je of jij tot deze groep behoort? Neem dan vooral contact met ons op via nederland@vcmsarchief.nl.

 

Hoeveel mensen worden er aangenomen?

Bij VCMS Maastricht is ieder jaar plek voor 50 leden. Gezien het lidmaatschap kan worden verkregen in het 2e en 3e jaar van de bachelor geneeskunde, zullen doorstromende leden een deel van de plekken opvullen. Het is dus per jaar verschillend hoeveel plekken er vrij komen.

 

Zijn er kosten aan verbonden?

Aangezien er kosten verbonden zijn aan de activiteiten, zoals zaalhuur en materiaal, is er een contributiebedrag van zestig euro vastgesteld. Voor dit bedrag kun jij alle masterclasses en workshops van VCMS Maastricht bijwonen. Naast deze onderwijsdagen ben jij natuurlijk ook welkom om als VCMS-lid tegen gereduceerde prijs naar de landelijke activiteiten van de VCMS te gaan. Ook zullen er tijdens het jaar andere activiteiten zijn waar je als VCMS-lid gratis of tegen een gereduceerde prijs naartoe kunt gaan. Hierbij kan gedacht worden aan open activiteiten van de andere VCMS-afdelingen en landelijke of lokale symposia en congressen.