Onderzoeksplatform

 

 • Introductie

  Het onderzoeksplatform is een platform waarmee VCMS de studenten uit Maastricht dichter bij de wetenschap wil brengen. Het heeft als doel om een directere lijn te vormen tussen studenten en de onderzoekers in het ziekenhuis. Via dit platform kan je als student op zoek gaan naar een onderzoek waarbij je graag zou meehelpen, en vervolgens direct contact opnemen met de onderzoeker om te overleggen wat jouw rol kan zijn.

  Onder de volgende tabbladen staan de specialistische afdelingen waar onderzoek gedaan wordt, en waar ze op dit moment op zoek zijn naar hulp van een student.  Alle tabbladen zijn in feite  bedoel voor geneeskunde studenten,  bij deze onderzoeken zijn onderzoekers op zoek naar studenten die biomedische wetenschappen studeren.
  Zit er een onderzoek bij waarin je interesse hebt, dan kun je contact opnemen met het bijstaande e-mail adres. Zet dan ook maastricht@vcmsarchief.nl in de cc van de eerste mail die je verstuurd (en erna níet meer).

  Let op! Dit platform faciliteert enkel het eerste contact tussen onderzoeker en student, VCMS is niet verantwoordelijk voor het verloop van de samenwerking ed. 

 • Algemene chirurgie

  Onderzoek 1
  Onderwerp : Ontwikkeling van een nieuwe gel ter ontwikkeling van intraperitoneale chemotherapie met vertraagde afgifte. Er kan meegekeken worden op het dierenlab bij rattenoperaties.
  Aantal uren per week: 2-8 uur
  Naam begeleider: Prof. Dr. N. Bouvy
  E-mail begeleider: n.bouvy@mumc.nl

  Onderzoek 2
  Onderwerp: Een reveal-study. Opsporen van biomarkers ter vroegdetectie en voorspelling van naadlekkage bij colorectale chirurgie. Er kan meegekeken worden op OK bij colorectale operaties en contact met patiënten op de afdeling in de postoperatieve fase.
  Aantal uren per week: 4-8 uur
  Naam begeleider: Prof. Dr. N. Bouvy
  E-mail begeleider: n.bouvy@mumc.nl

  Onderzoek 3
  Onderwerp: Ontwikkeling van een digitale bril ter identificatie van weefsels. Het testen van een soort ‘google-glass’ op de OK en in een droge setting.
  Aantal uren per week: 2-8 uur
  Naam begeleider: Prof. Dr. N. Bouvy
  E-mail begeleider: n.bouvy@mumc.nl

  Onderzoek 4
  Onderwerp: Inzet van de eNose ter detectie van schildklierkanker. Er kan meegekeken worden bij schildklieroperaties en de patiënten moeten preoperatief in een elektronische neus blazen.
  Aantal uren per week: 4-8 uur
  Naam begeleider: Prof. Dr. N. Bouvy
  E-mail begeleider: n.bouvy@mumc.nl

  Onderzoek 5
  Onderwerp: Patiënten interviews met patiënten die last hebben van ongewild ontlastingsverlies.
  Aantal uren per week: 2-8 uur
  Naam begeleider: Dr. S. Breukink (chirurg), Dr. D. Keszthelyi (MDL-arts)
  E-mail begeleider: s.breukink@mumc.nl , daniel.keszthelyi@maastrichtuniversity.nl

  Onderzoek 6
  Onderwerp: Uitademingslucht als diagnosticum voor naadlekkage.
  Aantal uren per week: 2-8 uur
  Naam begeleider: Dr. T. Lubbers
  E-mail begeleider: tim.lubbers@mumc.nl

  Onderzoek 7
  Onderwerp: Het testen van biomarkers in uitademingslucht als snellere en meer accurate diagnostiek voor acute darm ischemie.
  Aantal uren per week: 2-8 uur
  Naam begeleider: Dr. T. Lubbers
  E-mail begeleider: tim.lubbers@mumc.nl

  Onderzoek 8
  Onderwerp: Onderzoek naar risicofactoren/voorspellende factoren voor naadlekkage na Whipple (pancreaticoduodenectomie). Hulp is in eerste instantie nodig bij het complementeren van een database, maar er kan later worden gekeken naar betrokkenheid in vervolgstudies. Ook is het mogelijk mee te kijken op OK bij deze ingreep.
  Aantal uren per week: Minimaal 3-4 uur, gedurende een langere tijd
  Naam begeleider: Nicole D. Hildebrand (PhD)
  E-mail begeleider: nicole.hildebrand@mumc.nl

  Gynaecologie

  Onderzoek 1
  Onderwerp: Diverse hand en spandiensten voor een internationale studie binnen het endometriumcarcinoom (oa contact onderhouden met de Nederlandse centra, checken dat klinische info is ingevuld in het CRF formulier, maken van de sample kits die naar de ziekenhuizen opgestuurd worden)
  Aantal uur per week: 2 tot 3 uur, flexibele dagen en tijden. Enkel van belang dat er ook tijdens kantooruren soms gewerkt kan worden gezien het feit dat er contact onderhouden moet worden met de Nederlandse deelnemende centra
  Naam begeleider: Erica Werner (gynaecoloog oncoloog)
  E-mail begeleider: erica.werner@mumc.nl
  Vanuit de studie is financiering voorzien voor deze werkzaamheden.

  Onderzoek 2
  Onderwerp: Hulp bij opzet en implementatie van een biobank en klinische database alsmede inclusie van de patienten hierin (geen direct patientencontact voorzien)
  Aantal uur per week: 2 tot 3 uur, flexibele dagen en tijden.
  Naam begeleider: Erica Werner (gynaecoloog oncoloog)
  E-mail begeleider: erica.werner@mumc.nl

  Urologie

  Onderzoek 1
  Onderwerp
  : Onderzoek naar de lange termijn resultaten van sacrale neurostimulatie bij patiënten met zowel urinaire als fecale disfunctie.
  Aantal uren per week: 4-8 uur
  Naam begeleider: dr. S. Breukink, P. Douven MSc
  Email begeleider: s.breukink@mumc.nl, p.douven@maastrichtuniversity.nl

  Cardiothoracale chirurgie

  Onderzoek 1
  Onderwerp : Samenwerkingsproject met St Louis USA, analyse van linker hartoortjes voor de identificatie van voorspellende parameters voor het ontwikkelen van atriumfibrilleren na een cardiale ingreep.
  Aantal uren per week: overeen te komen, voor de analyse is het wel aangewezen om de tijd in 1 geheel te besteden (dus geen losse uurtjes per week).
  Naam begeleider: Bart Maesen
  E-mail begeleider: b.maesen@mumc.nl

  Traumachirurgie

  Onderzoek 1
  Onderwerp: Kwaliteit van leven bij een non-union fractuur. Ondersteuning nodig bij de analyse van verzamelde gegevens, bijwonen van de non-union poli en bijwonen non-union operaties.
  Aantal uren per week: 2-6 uur
  Naam begeleider: Dr. T. Blokhuis.
  E-mail begeleider: taco.blokhuis@mumc.nl

  Oncologie

  Onderzoek 1
  Onderwerp : FEA, onschuldig of toch voorloper van borstkanker? – database studie
  Aantal uren per week: 2-8 uur
  Naam begeleider: Prof. Dr. Marjolein Smidt
  E-mail begeleider: m.smidt@mumc.nl

  Onderzoek 2
  Onderwerp : De rol van de darm microbiota tijdens behandeling van borstkanker: Hebben de darmbacteriën effect op toxiciteit en effectiviteit van chemotherapie en/of hormonale therapie? Het onderzoek is een interessante combinatie van klinisch onderzoek en analyses in het laboratorium.
  Aantal uren per week: 2-8 uur
  Naam begeleider: Prof. Dr. Marjolein Smidt
  E-mail begeleider: m.smidt@mumc.nl

  Onderzoek 3
  Onderwerp : De rol van de darm microbiota tijdens de behandeling van darmkanker: Hebben de darmbacteriën effect op toxiciteit en effectiviteit van chemotherapie? Het onderzoek is een interessante combinatie van klinisch onderzoek en analyses in het laboratorium.
  Aantal uren per week: 2-8 uur
  Naam begeleider: Prof. Dr. Marjolein Smidt
  E-mail begeleider: m.smidt@mumc.nl

  Onderzoek 4
  Onderwerp: Optimalisatie en innovatie van de zorg voor patiënten met colorectaal carcinoom. Hoe kunnen we de patiënt optimaal betrekken bij de zorg?
  Aantal uren per week: 2-8 uur
  Naam begeleider: Dr. T. Lubbers en Prof. Dr. L. Stassen
  E-mail begeleider: tim.lubbers@mumc.nl

  Onderzoek 5
  Onderwerp: Voorspellen van overlevingskans bij kanker met behulp van CT-scans en celkweken.
  Aantal uren per week: 4-16 uur
  Naam begeleider: Prof. Dr. S. Olde Damink (chirurg), M. Aberle (supervisor)
  E-mail begeleider: m.aberle@maastrichtuniversity.nl

  Onderzoek 6
  Onderwerp: Klinisch klier negatieve borstkanker patiënten die behandeld worden met een lumpectomie en borstbestraling: schildwachtklierprocedure versus follow-up.
  Aantal uur per week: 2-8 uur, eventueel meer mogelijk in overleg
  Naam begeleider: Prof. Dr. Marjolein Smidt
  E-Mail begeleider: m.smidt@mumc.nl

  Onderzoek 7
  Onderwerp: Heeft neoadjuvante systemische therapie ook effect op DCIS? Onderzoek naar de verbetering van behandeling van patiënten met solitair DCIS of begeleidend bij invasief mammacarcinoom.
  Aantal uren per week: 2-8
  Naam begeleider: Prof. Dr. Marjolein Smidt
  Email begeleider: m.smidt@mumc.nl

 • Thoraxchirurgie

  Onderzoek 1
  Onderwerp: Minimaal invasieve behandeling longcarcinoom door middel van uniportal VATS. Zuyderland kent een rijke historie op het gebied van longchirurgie, zowel qua patiëntaanbod (voormalige mijnstreek), opleiding en innovatie. Zo werd in 2006 als eerste ziekenhuis van Nederland een anatomische longresectie via kijkoperatietechniek (cVATS) uitgevoerd. Tegenwoordig wordt deze operatie zelfs via slechts 1 kleine incisie verricht (uniportal VATS). Ons centrum is door STZ erkend als topklinisch verwijscentrum voor minimaal invasieve thoraxchirurgie. Er is een zeer actieve jonge en enthousiaste researchgroep binnen de thoraxchirurgie, waarin jij een bijdrage zou kunnen leveren!
  Aantal uur per week: in overleg, bijvoorbeeld 4-8
  Naam begeleider: Erik de Loos (thoraxchirurg)
  E-mail begeleider: e.deloos@zuyderland.nl

  Onderzoek 2
  Onderwerp: Behandeling van thoraxwandaandoeningen. Zuyderland is een grote tertiair verwijscentrum voor patiënten met een thoraxwandaandoening. De veelal jonge patiënten met een pectus excavatum (trechterborst) en pectus carinatum (kippenborst) worden uit het hele land en daarbuiten naar ons verwezen. Ook is er een groot aanbod aan patiënten met een thoraxtrauma, waarbij wij voorop lopen met de behandeling (VATS-geassisteerde ribfixatie). Ons centrum is door STZ erkend als topklinisch verwijscentrum voor thoraxwandaandoeningen. Er is een zeer actieve jonge en enthousiaste researchgroep binnen de thoraxchirurgie, waarin jij een bijdrage zou kunnen leveren!
  Aantal uur per week: in overleg, bijvoorbeeld 4-8
  Naam begeleider: Erik de Loos (thoraxchirurg)
  E-mail begeleider: e.deloos@zuyderland.nl

  Oncologie

  Onderzoek 1
  Onderwerp: Voorkomen van seroomvorming na chirurgische behandeling van mammacarcinoom. Dit onderzoek zal plaatsvinden binnen het STZ-erkende topklinisch centrum Borstcentrum Zuyderland.
  Aantal uur per week: in overleg 2-8
  Naam begeleider : James van Bastelaar
  E-mail begeleider: j.vanbastelaar@zuyderland.nl

  Onderzoek 2
  Onderwerp: Optimaliseren van de lokale behandeling van het melanoom. Hierbij kan onder andere een rol gespeeld worden bij een grote internationale RCT waarbij gerandomiseerd wordt tussen verschillende re-excisie marges met ziekte vrij overleving als primaire uitkomstmaat. Dit onderzoek zal plaatsinven binnen het Melanoomcentrum Zuyderland
  Aantal uur per week: in overleg 2-8
  Naam begeleider : James van Bastelaar
  E-mail begeleider: j.vanbastelaar@zuyderland.nl

  Onderzoek 3
  Onderwerp: Innovatieve technieken voor de sentinelnodeprocedure bij de behandeling van mammacarcinoom. Dit onderzoek zal plaatsvinden binnen het STZ-erkende topklinisch centrum Borstcentrum Zuyderland.
  Aantal uur per week: in overleg 2-8
  Naam begeleider: Yvonne Vissers
  E-mail begeleider: y.vissers@zuyderland.nl

  Algemene chirurgie 

  Onderzoek 1
  Onderwerp: Optimalisatie van de bariatrische chirurgie middels chirurgische en niet chirurgische technieken. Werken met een grote patiëntenpopulatie, waarover nog veel nieuws te ontdekken is. Er is daarnaast een mogelijkheid om mee te doen bij bariatrische ingrepen op de OK.
  Aantal uur per week: in overleg 2-8
  Naam begeleider: Evert-Jan Boerma en Marijn Jense
  E-mail begeleider: e.boerma@zuyderland.nl en m.jense@zuyderland.nl

  Onderzoek 2
  Onderwerp: Wat is de beste behandeling voor patienten met een middenrif breuk (hernia diafragmatica)? Hierbij wordt zowel retrospectief als prospectief gekeken naar de behandelresultaten van chirurgie voor middenrif breuken.
  Aantal uur per week: in overleg 2-8
  Naam begeleider: Evert-Jan Boerma
  E-mail begeleider: e.boerma@zuyderland.nl

  Onderzoek 3
  Onderwerp: Er lopen diverse nationale klinische studies naar de optimale behandeling van appendicitis bij zowel kinderen als volwassenen. Bij deze studies kan je een rol spelen. Daarnaast is het Zuyderland een van de grootste deelnemende centra aan de Dutch Appendicitis Collaborator Group, via welke verschillende retrospectieve studies worden uitgevoerd, waarvoor je de dataverzameling kan doen.
  Aantal uur per week: in overleg 2-8
  Naam begeleider: Evert-Jan Boerma
  E-mail begeleider: e.boerma@zuyderland.nl