Masterclass Kinder KNO 28 januari

De masterclass vond plaats in café Florin in Utrecht op maandag 28 januari en werd gehouden door Dr. Pullens, werkzaam in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam als kinder KNO-arts.

Dr. Pullens vertelde eerst over de chirurgische ingrepen die een algemeen KNO arts deed en ging daarna in op de kindergeneeskundige kant van KNO en daarbij de ingrepen die hij zelf vooral deed. Dit waren specialistische handelingen en dr. Pullens had hier illustratieve filmpjes van laten zien. Helaas waren er problemen met de beamer waardoor de presentatie via verschillende laptops geprojecteerd werd. Dit maakte het echter wel interactiever en prikkelde de leden meer om actief mee te doen. De leden waren zeer te spreken over deze masterclass.