Masterclass sectio caecarea 22 januari

Deze avond werd verzorgd door Dr. Rijken, gynaecoloog. Dr. Rijken is zelf lange tijd werkzaam geweest in de tropen en het eerste gedeelte van de avond ging daarom ook over gynaecologie in de tropen.

Na de pauze ging het specifiek over de sectio caesarea. Er werd onder andere aan de leden uitgelegd welke indicaties er zijn voor een sectio, hoe de operatie verloopt, de risico’s van de operatie en de risico’s op langere termijn. Het was een interactieve masterclass en Dr. Rijken had interessante en gedetailleerde afbeeldingen van zowel de sectio als van de huidige zorgsituatie in de tropen.