Mini-symposium ‘Highlights of Surgery’

Mini-symposium Highlights of Surgery, innovaties en onderzoek binnen de chirurgie
Het mini-symposium begon met professor Van der Zwan, die ons kennis liet maken met de wondere wereld van de neurovasculaire chirurgie. Een vakgebied dat op zichzelf al een innovatie is, aangezien het voor de benoeming van prof. dr. Van der Zwan nog niet bestond. Hij besprak het proces van hoe de ELENA van het eerste idee uiteindelijk bij de patiënt is gekomen. Een jarenlang proces van denkwerk, oefenen op wc-rollen als
arteriën, en uitproberen van verschillende benaderingen. Eén van de wijze lessen bleek dat men vaak op betere ideeën komt op het Neude met een biertje in de hand dan in het LED-verlichte lab. Daarnaast werd
onderstreept dat onderzoek weliswaar een zwaar en lang proces is, maar dat als een idee tot werkelijkheid komt dat het beste in de wereld is.
fullsizeoutput_eb7c fullsizeoutput_eb71
Professor Dr. Van der Zwan werd opgevolgd door dr. Matthijsen en dr. Gründeman. Dr. Mathijssen vertelde over de opkomst van robotchirurgie, hoe dit de heelkunde heeft veranderd en wat de
mogelijke toekomst van robots binnen het vakgebied zijn. Dr. Gründeman is ingegaan op experimentele hartchirurgie, waarbij hij zijn eigen uitvinding de Octopus, dienu in de praktijk (zelfs in de serie Grey’s Anatomy) wordt toegepast, besprak en uitweidde over lopend onderzoeken naar het gebruik van biomechanische hartkleppen die van het speciale materiaal Dyneema zijn gemaakt.
fullsizeoutput_eb91 fullsizeoutput_eb98
Tot slot spraken vier promovendi, uit de kinderchirurgie, oncologische chirurgie en traumatologie, die ieder zeer innovatief chirurgisch gericht onderzoek doen of hebben gedaan, over hoe zij het promotietraject hebben ervaren. Meningen verschilden onder hen over promoveren tijdens of na de Master Geneeskunde.fullsizeoutput_ebb6 fullsizeoutput_ebb4 fullsizeoutput_ebb5
Ter afsluiting was er een borrel waar men met elkaar en met de promovendi kon spreken. Een succesvolle en zeer leerzame avond waarin innovatie en wetenschappelijk onderzoek de boventoon voerden.

fullsizeoutput_eb82 fullsizeoutput_eb4d fullsizeoutput_e8d6