Open Symposium: Down Under 6 februari

Dinsdag 6 februari vond het open symposium: ‘Down Under’ plaats. De sprekers waren dr. Lock en dr. Veersema, die respectievelijk een beeld schetsten van de urologie en gynaecologie met speciale aandacht voor de chirurgie binnen deze specialismen,  en dr. Rijken die vanuit het perspectief van de tropengeneeskunde vertelde over gynaecologie als onderdeel van global health.

Dank aan iedereen die deze avond mede mogelijk heeft gemaakt en ook in het bijzonder aan het Utrechts Universiteitsfonds.