Programma volgend jaar / COVID-19

Het exacte programma van volgend jaar houden we nog even geheim. We kunnen wel alvast verklappen dat er een paar bijzondere onderwerpen tussen zitten! Voor een impressie van de activiteiten van voorgaande jaren, kun je bij het kopje ‘Activiteiten’ kijken. 

De vaste avond waarop onze activiteiten georganiseerd worden is dinsdagavond. Bij het opstellen hebben we rekening gehouden met de 2e– en 3e-jaars tentamens. Je zult dus (in principe) geen activiteit hebben in de week van je tentamen. Bij uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een spreker die bijvoorbeeld enkel op een maandag beschikbaar is, kunnen we besluiten de activiteit op een andere dag plaats te laten vinden. Dit kan ook mogelijk in een tentamenweek, al proberen we dit te allen tijde te voorkomen. 

We proberen ongeveer 15 activiteiten per collegejaar te organiseren; dit komt neer op 1 tot 2 keer per maand. 

Het kan natuurlijk gebeuren dat je een keer niet kan. Desondanks gaan we ervan uit dat je bij minimaal 80% van onze activiteiten aanwezig kan zijn. De leden die hieraan voldoen krijgen aan het einde van het jaar een certificaat uitgereikt.  

De lidmaatschapskosten zijn €60,-. We gebruiken dit o.a. voor de zaalhuur, materialen (bijvoorbeeld bij de hechtworkshop) en bedankjes voor de sprekers.  

COVID-19

Bij het opstellen van het programma voor aankomend jaar hebben we, voor zover mogelijk, rekening gehouden met eventuele ontwikkelingen rondom COVID-19. Zo zijn we voornemens grotere zalen te huren voor onze avonden, als de anderhalve meter afstandsregel van kracht blijft. We proberen de activiteiten zoveel mogelijk fysiek door te laten gaan. Als dit niet lukt, zullen we kijken naar een digitaal alternatief. Desondanks kunnen er natuurlijk veranderingen optreden in ons jaarrooster, zoals verplaatsingen naar een ander moment in het jaar. Hier zullen we onze leden dan ook zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. 

Al met al blijft het lastig om voorspellingen te doen voor volgend jaar. Maar, ieder nadeel heeft zijn voordeel: het lustrumsymposium Genderchirurgie dat vorig jaar (2019-2020) niet door kon gaan, zal dit jaar worden ingehaald!